IMISS爱蜜社Vol382女神小狐狸Kathryn土耳其旅拍私房内衣秀完美身材诱惑写真43P小狐狸爱蜜社

IMISS爱蜜社Vol382女神小狐狸Kathryn土耳其旅拍私房内衣秀完美身材诱惑写真43P小狐狸爱蜜社

内容:《病源论》云∶痫,小儿病也。如此三日暝三过为之,眼明也。

一云∶九丑日生男,四日五月不死,贵,年至六十六死,属桑木。又,《发动救解法》云∶人将药,但知纯寒用水药,得大益,不知纯寒益动,所以困不解者,由是失和故也。

<篇名>治小儿谷道疮方第八十六内容:《葛氏方》治猝下部有疮方∶又方∶KT汁以磨墨,导也。又牵下行向谷道,灸所极。

《千金方》云∶治小儿阴痒生疮方∶又方∶黄连,胡粉分等和,面脂涂之。上件诸孔,并不可针灸,犯之致危。

《千金方》云∶服蒲黄如枣大者。按十二月图于算多上藏之吉。

《产经》云∶牵阴头正丁上行,灸头所极。腹满者,服凝水石汤,胸心腹中热盛,咽干口燥,饮冷。

Leave a Reply